14. sjednica Općinskog vijeća Visoko

U utorak, 26. 11. 2017. godine sa početkom u 16 sati u Velikoj sali, održana je 14. sjednica Općinskog vijeća Visoko.

Sjednici su, pored Općinske načelnice mr. sci. Amre Babić, prisustvovali: 23 vijećnika, pomoćnici Općinske načelnice, šefovi Odsjeka, predstavnici medija.

Sjednici su prisustvovali i Lejla Imamović-Jamaković zastupnica u Domu naroda PFBiH, direktor JKP „Gradska groblja“ Visoko Kenan Karavdić i predstavnik JKP „Visoko“ Dino Delibašić.

Kašnjenje na sjednicu je najavila vijećnica Mirela Mateša-Bukva, dok je odsustvo najavio vijećnik Edin Lopo.

 

Dnevni red je usvojen sa 23 glasa ZA, a na sjednici se raspravljalo o 17 tačaka dnevnog reda, koje su izglasane kako slijedi:

 

1.Izvod iz zapisnika sa 13. i Tematske sjednice Općinskog vijeća Visoko

Na izvod iz zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Visoko i Tematske sjednice Općinskog vijeća Visoko nije bilo primjedbi, te je Općinsko vijeće isti usvojilo sa 23 glasa ZA.

2.Prijedlog Odluke o povećanju osnovnog kapitala JKP Gradska groblja Visoko

Općinsko vijeće je, sa 22 glasa ZA i 1 glas UZDRŽAN, usvojilo Prijedlog Odluke o povećanju osnovnog kapitala JKP Gradska groblja Visoko

3.Prijedlog odluke o izmjenama Budžeta Općine Visoko za 2017.godinu

Općinsko vijeće je, sa 17 glasova ZA , 5 glasova PROTIV i 1 UZDRŽAN, usvojilo Prijedlog odluke o izmjenama Budžeta Općine Visoko za 2017. godinu

4.Prijedlog Budžeta Općine Visoko za 2018. godinu

Nakon rasprave, Općinsko vijeće je, sa 16 glasova ZA i 8 glasova PROTIV usvojilo Prijedlog Budžeta Općine Visoko za 2018. godinu

5.Prijedlog odluke o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2018. godinu

Općinsko vijeće je, sa 16 glasova ZA 7 glasova PROTIV i 1 glas UZDRŽAN, usvojilo Prijedlog odluke o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2018. godinu

6.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnim taksama Općine Visoko

Nakon rasprave, Općinsko vijeće je, sa 16 glasova ZA, 1 glas PROTIV i  6 glasova UZDRŽANIH, usvojilo Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnim taksama Općine Visoko

7.Prijedlog odluke o građevinskom zemljištu

Općinsko vijeće je, sa 16 glasova ZA, 7 glasova PROTIV i 1 glas UZDRŽAN, usvojilo Prijedlog odluke o građevinskom zemljištu

8.Prijedlog odluke o visini i načinu plaćanja naknade za pogodnost korištenja, uređenja i korištenja gradskog građevinskog zemljišta i ostalog građevinskog zemljišta na području općine Visoko

Općinsko vijeće je, sa 16 glasova ZA i 8 glasova PROTIV, usvojilo Prijedlog odluke o visini i načinu plaćanja naknade za pogodnost korištenja, uređenja i korištenja gradskog građevinskog zemljišta i ostalog građevinskog zemljišta na području općine Visoko

9.Prijedlog odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje komunalne naknade za  2018. godinu

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 15 glasova ZA i 9 glasova PROTIV usvojilo Prijedlog odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje komunalne naknade za 2018. godinu

10.Prijedlog akta iz imovinsko-pravne oblasti-Odluka o uspostavi prava služnosti za postavljanje automatske padavinske stanice u korist Federalnog hidrometeorološkog zavoda

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 24 glasa ZA, usvojilo Prijedlog akta iz imovinsko-pravne oblasti-Odluka o uspostavi prava služnosti za postavljanje automatske padavinske stanice u korist Federalnog hidrometeorološkog zavoda

11.Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu

Općinsko vijeće je, sa 17 glasova ZA i 7 glasova UZDRŽAN, usvojilo Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu

12.Prijedlog odluke o finansiranju klubova vijećnika u Općinskom vijeću Visoko

Općinsko vijeće je, nakon rasprave, sa 16 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 6 glasova UZDRŽAN, usvojilo Prijedlog odluke o finansiranju klubova vijećnika u Općinskom vijeću Visoko

13.Prijedlog odluke o visini naknade vijećnika i članova radnih tijela Općinskog  vijeća Visoko

Općinsko vijeće je, nakon rasprave, sa 16 glasova ZA i 8 glasova PROTIV, usvojilo Prijedlog odluke o visini naknade vijećnika i članova radnih tijela Općinskog  vijeća Visoko

14.Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina

Općinsko vijeće je, sa 16 glasova ZA i 8 glasova UZDRŽAN, usvojilo Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina

15.Izvještaj o realizovanim projektima iz Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Općine Visoko za 2017. godinu i ostalih budžetskih stavki vezanih za kapitalna ulaganja

Nakon usvojene 15. tačke dnevnog reda, usvojeni su zaključci kako slijedi:

Z a k lj u č a k

1.Općinsko vijeće Visoko usvaja Izvještaj o realizovanim projektima iz Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Općine Visoko za 2017. godinu i ostalih budžetski stavki vezanih za kapitalna ulaganja.

2.Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Visoko“.

Usvojen sa 16 glasova  ZA, 7 PROTIV i 1 UZDRŽAN vijećnika, usvojen predloženi zaključak.

 

Z a k lj u č a k

1.Općinsko vijeće Visoko usvaja Izmjene i dopune Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Općine Visoko za 2017.godinu;

2.Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Visoko“.

Usvojen sa 16 glasova ZA, 7 PROTIV i 1 UZDRŽAN vijećnika, usvojen predloženi zaključak.

Z a k lj u č a k

1.Općinsko vijeće Visoko daje podršku za nastavak realizacije projekata uvrštenih u Program kapitalnih ulaganja u 2017.godini, a čija se realizacija planira u 2018.godini;

2.Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Visoko“.

Usvojen sa glasova  16 glasova ZA, 7 PROTIV i 1 UZDRŽAN vijećnika, usvojen predloženi zaključak.

Z a k lj u č a k

1.     Općinsko vijeće Visoko usvaja Izmjene i dopune Programa utroška sredstava za tekuće održavanje u 2017.godini;

2.     Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Visoko“.

Usvojen sa 16 glasova  ZA, 7 PROTIV i 1 UZDRŽANA vijećnika, usvojen predloženi zaključak.

Z a k lj u č a k

1.Općinsko vijeće Visoko usvaja Prijedlog Zaključka o podržavanju upućivanja inicijative Radnoj grupi za izradu Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH i tekst Inicijative kao sastavni dio ovog Zaključka.

2.Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Visoko“.

Usvojen sa 16 glasova  ZA, 7 PROTIV i 1 UZDRŽAN vijećnika, usvojen predloženi zaključak.

16.Informacija JKP Visoko o provedenim  aktivnostima u oblasti vodosnabdijevanja i odvoza smeća u 2017. godini

Uz usvojenu 16. tačku dnevnog reda, usvojen je sljedeći zaključak:

Z a k lj u č a k

Općinsko vijeće Visoko usvaja Informaciju JKP Visoko o provedenim  aktivnostima u oblasti vodosnabdijevanja i odvoza smeća u 2017. godini.

Zaključak usvojen sa 17 glasova  ZA i 7 UZDRŽANIH.

17.Vijećnička pitanja i inicijative

 

Sjednica je sa radom završila u 18 sati i 40 minuta.

 

 

Press Općine Visoko