14. sjednica Općinskog vijeća Visoko 26.12.2017.

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glanik općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Općinsko vijeće Visoko izdaje:

                                                    OBAVIJEST

Obavještava se javnost da će se 14. sjednica Općinskog vijeća Visoko

(saziv 2016 – 2020. godina) održati:

26.12.2017. godine (utorak) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 16 sati.

 

sa slijedećim:

D N E V N I M   R E D O M

1.  Izvod iz zapisnika sa 13. i Tematske sjednice Općinskog vijeća Visoko

2.  Prijedlog Odluke o povećanju osnovnog kapitala JKP Gradska groblja Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović,  pomoćnica načelnice

3.  Prijedlog odluke o izmjenama Budžeta Općine Visoko za 2017.godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

4.  Prijedlog Budžeta Općine Visoko za 2018.godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

5.  Prijedlog odluke o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2018. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

6.  Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnim taksama Općine Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

7. Prijedlog odluke o građevinskom zemljištu

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

8. Prijedlog odluke o visini i načinu plaćanja naknade za pogodnost korištenja, uređenja i korištenja gradskog građevinskog zemljišta i ostalog građevinskog      zemljišta na području Općine Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

9. Prijedlog odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje komunalne naknade za      2018. godinu

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

10. Prijedlog akta iz imovinsko-pravne oblasti-Odluka o uspostavi prava služnosti za postavljanje automatske padavinske stanice u korist Federalnog                      hidrometeorološkog zavoda 

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

11. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

12. Prijedlog odluke o finansiranju klubova vijećnika u Općinskom vijeću Visoko

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

13. Prijedlog odluke o visini naknade vijećnika i članova radnih tijela Općinskog  vijeća Visoko

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

14. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

15.  Izvještaj o realizovanim projektima iz Programa kapitalnih ulaganja u            infrastrukturu iz Budžeta Općine Visoko za 2017. godinu i ostalih budžetskih        stavki vezanih za kapitalna ulaganja

IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik načelnice

16. Informacija JKP Visoko o provedenim  aktivnostima u oblasti vodosnabdijevanja i odvoza smeća u 2017. godini

IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik načelnice i direktorJKP Visoko

17. Vijećnička pitanja i inicijative

 

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, kako slijedi:

 

Red. br.

Komisija

Datum

Vrijeme

1.

Komisija za izbor i imenovanja

19.12.2017.

16:00

2.

Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja

20.12.2017.

15:00

3.

Komisija za statut i propise

20.12.2017.

16:00

4.

Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju

21.12.2017.

15:00

5.

Komisija za društvene djelatnosti

21.12.2017.

16:00

 

Napomena: Molim Vas da poštujete utvrđeni raspored sjedenja u sali Općinskog vijeća Visoko kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulasku u salu.

 

 

SEKRETAR

Općinskog vijeća Visoko

Zekija Omerbegović, dipl. iur.

PREDSJEDAVAJUČI

Općinskog vijeća Visoko

Bajro Fejzić, prof.

 

 

 

 

Materijal za tačke dnevnog reda možete preuzeti na slijedećem linku:

https://www.dropbox.com/sh/uae67k69ecgciw3/AACGzz60WoROm5Ndy2ETxxjBa?dl=0