14.1.1430. – Dubrovačka vlada piše bosanskom kralju … u Podvisokom

14.1.1430. – Dubrovačka vlada piše bosanskom kralju i svojimtrgovcima u Podvisokom zbog „ona dva groša koji se namjeravaju tražiti od njih za dućane, osim jednog dukata po dućanu, mimo običaja“.
Visočka nahija