Koja je ekonomska i društvena korist od prodaje dijelova KTK?

637

Posljednjih šest mjeseci u procesu male privatizacije KTK Visoko prodato je nekoliko djelova ovog nekadašnjeg giganta kompaniji Prevent. Prevent je uredno uplatio cca 4 miliona KM na račun agencije za privatizaciju Federacije BiH. Proces male privatizacije prije svega je imao zadatak da se novcem dobivenim od prodaje tehnoloških cjelina prvenstveno uveže staž radnicima KTK Visoko.

Međutim, prošlo je već 6 mjeseci od kako je novac uplaćen od strane kupca a od uvezivanja staža radnicima niko ni riječi da spomene. Radnici stalno idu na razgovore i sastanke. Oni traže uplate staža kako bi mogli da počnu primati pošteno zarađene penzije. Nažalost ima osoba koji nemaju od čega da žive i ta penzija bi im značila sve u životu, a na još veču žalost ima i onih koji neće ni dočekati svoju penziju.
Navodno novac je na računu
Pojedini radnici sumnjaju u te navode i misle da je novac zbog praznog Federalnog budžeta otišao u neke druge namjene ili u neke druge svrhe. Neki misle i da je možda neko 4 miliona oročio na par mjeseci pa uzima visoku kamatu na tako veliki iznos. Razne su predpostavke i sumnje radnika. Nekad im iz rukovodstva kažu da je problem zavod zdravstvenog osiguranja koji traži 1 milion KM da se uplati za liječenje koje nisu ni koristili. Da banke i Elektroprivreda imaju svoja potraživanja.
Međutim, prosta računica kaže sljedeće:
-1 milion potraživanje zavoda zdravstvenog osiguranja
-600.000-700.000 hiljada maraka nezvanićno dug prema banka i Elektroprivredi
Kada se podvuće crta vidimo da su ukupna potraživanja cca 1,7 miliona KM , što kada oduzmemo od 4 miliona predstavlja razliku od 2,3 miliona koja opet ostaju na raspolaganje radnicima za uvezivanje staža.
Trenutno oko 45 radnika je ispunilo uslove za penziju i čekaju samo uplate doprinosa. Neki čekaju već i 18 mjeseci. Uplata doprinosa za ovih 45 “penzionera” iznosi nekih cca 700.000-800.000 KM. Iz ovih računica reklo bi se da sredstava ima i više nego dovoljno.
Zašto se ovim ljudima jednostavno ne uplati pa da mogu da dobiju svoju zarađenu penziju? Da li je novac netao, da li je pozajmljen ili nešto treće ostaje nam da čekamo i vidimo. A šta preostaje njima koji to čekaju? Imaju dva izbora, da čekaju, čekaju, čekaju ili da sami nešto poduzmu.
A dok oni čekaju neko izvlači “kamionima” željezo, sakriva određene mašine, prodaje…..
(Autor teksta: H.H)

Komentari

komentara