13. sjednica Općinskog vijeća Visoko 24.11.2017.

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glanik općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Općinsko vijeće Visoko izdaje:

                                                 

                                               O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 13. sjednica Općinskog vijeća Visoko

(saziv 2016 – 2020. godina) održati:

24.11.2017. godine (petak) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 16 sati.

 

sa slijedećim:

D N E V N I M   R E D O M

 

1.      Izvod iz zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Visoko

2.      Prijedlog odluke o usvajanju Regulacionog plana Grad Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

3.      Prijedlog odluke o provođenju Regulacionog plana Grad Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

4.      Prijedlog odluke o usvajanju Regulacionog plana Kralupi Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

5.      Prijedlog odluke o provođenju Regulacionog plana Kralupi Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

6.      Prijedlog odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana Luka I Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

7.      Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju JU Centar za kulturu i edukaciju Visoko

IZVJESTILAC: Edina  Ferizović, pomoćnica načelnice

8.      Prijedlog akta iz imovinsko-pravne oblasti

Zaključak o ispravci Rješenja  Općinskog vijeća, broj 01/1-02-208/02od 30.07.2002.god. o dodjeli zemljišta Hajro Šerifu iz Visokog

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

9.      Prijedlog Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova upravitelja 

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

10.  Informacija JP VisokoEkoenergija o aktivnostima vezanim za subvenciju priključaka na gasnu mrežu na području općine Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice i direktor JP VisokoEkoenergija

11.  Vijećnička pitanja i inicijative

 

 

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, kako slijedi:

 

Red. br.

Komisija

Datum

Vrijeme

1.

Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju

21.11.2017.

15:30

2.

Komisija za društvene djelatnosti

21.11.2017.

16:00

3.

Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja

22.11.2017.

15:30

4.

Komisija za statut i propise

22.11.2017.

16:00

 

Napomena: Molim Vas da poštujete utvrđeni raspored sjedenja u sali Općinskog vijeća Visoko kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulasku u salu.

 

 

 

SEKRETAR

Općinskog vijeća Visoko

Zekija Omerbegović, dipl. iur.

PREDSJEDAVAJUČI

Općinskog vijeća Visoko

Bajro Fejzić, prof.

 

 

 

 

 

Poštovani,

Dostavljamo Vam poziv za 13. sjednicu Općinskog vijeća Visoko.

Materijal za predložene tačne dnevnog reda možete preuzeti na slijedećem linku:

https://www.dropbox.com/sh/ld4417bt412ep4h/AABJK7sfKON8LB8Bk2_XjwJia?dl=0