13. aprila Mevlud i hatma-dovu u povodu Dana vakifa …

U okviru 8. manifestacije ’’Dani vakufa u Bosni i Hercegovini 2018.’’
Vakufska direkcija, Muftijstvo sarajevsko, Medžlis IZ Visoko
i Medresa “Osman ef. Redžović” organiziraju

Mevlud i hatma-dovu u povodu Dana vakifa i Lejletu-l-mi’radža

Mevludski program izvodi Hor medrese “Osman ef. Redžović”

Visoko, Šerefudinova Bijela džamija
Petak, 13. april 2018. godine, 20:00 sati