12. sjednica Općinskog vijeća Visoko 30.10.2017.

Obavještava se javnost da će se 12. sjednica Općinskog vijeća Visoko

(saziv 2016 – 2020. godina) održati:

30.10.2017. godine (ponedjeljak) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 16 sati.

sa slijedećim:

D N E V N I M   R E D O M

 1.      Izvod iz zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Visoko

 2.      Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Kolegija Općinskog vijeća Visoko saziva 2016 – 2020. godina

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

 3.      Nacrt Programa rada Općinskog vijeća za 2018.godinu        

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

 4.      Nacrt Budžeta Općine Visoko za 2018.godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

5.      Nacrt odluke o izvršenju  Budžeta Općine Visoko za 2018.godine

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

6.      Nacrt odluke o izmjenama Odluke o komunalnim taksama Općine Visoko  

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

7.      Nacrt odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja, kućnih ljubimaca i nezbrinutih životinja na području Općine Visoko

IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik načelnice

8.      Prijedlog odluke o dimnjačarskoj djelatnosti

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

9.       

a)      Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za dogradnju vodovodne mreže na području općine Visoko – podsistem Čekrekčije

b)      Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za dogradnju vodovodne mreže na području općine Visoko – podsistem Mulići

c)      Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za dogradnju vodovodne mreže na području općine Visoko – podsistem Gračanica

d)      Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za dogradnju vodovodne mreže na području općine Visoko – podsistem Kula Banjer

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

10.  Prijedlog odluke o kupovini parcele k.č.463/2 K.O Čekrekčije za izgradnju pumpne stanice

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

 11.  Vijećnička pitanja i inicijative

 

 

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, kako slijedi:

 

Red. br.

Komisija

Datum

Vrijeme

1.

Komisija za društvene djelatnosti

25.10.2017.

16:00

2.

Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju

26.10.2017.

15:00

3.

Komisija za statut i propise

26.10.2017.

15:30

Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja

26.10.2017.

16:00

Napomena: Molim Vas da poštujete utvrđeni raspored sjedenja u sali Općinskog vijeća Visoko kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulasku u salu.

 

PREDSJEDAVAJUĆI

Općinskog vijeća Visoko

Bajro Fejzić, prof. s.r.

 

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo Poziv za 12 sjednicu Općinskog vijeća Visoko.

Materijal za tačke dnevnog reda možete preuzeti na slijedećem linku:

https://www.dropbox.com/sh/rfshe3r5ma954or/AABc1fTdgoGNSwvhjR7aw2UIa?dl=0