11,83 milijardi KM depozit stanovništva BiH u bankama

Ukupan depozit stanovništva BiH kod komercijalnih banaka na kraju septembra iznosio je 11,83 milijardi KM, što je najveći zabilježeni iznos štednih uloga do sada, podaci su Centralne banke BiH. 
Stanovništvo u BiH kontinuirano povećava depozite, pa su tako u poređenju sa stanjem na kraju septembra prošle godine porasli za čak 808,9 miliona KM ili 7,8 odsto.

Depoziti stanovništva imaju najveće učešće u ukupnim depozitima kod komercijalnih banaka od 55,4 odsto, pa stoga predstavljaju važnu osnovu finansiranja i funkcionisanja banaka, saopšteno je iz Centralne banke BiH povodom 31. oktobra – Svjetskog dana štednje.

Oročeni i štedni depoziti na kraju septembra iznosili su 5,45 milijardi KM ili 46,1 odsto ukupnih depozita stanovništva, od toga kratkoročni depoziti čine 500 miliona KM, a dugoročni 4,95 milijardi KM.

Transakcioni računi i depoziti po viđenju čine 6,38 milijardi KM ili 53,9 odsto ukupnih depozita stanovništva.

Depoziti stanovništva u domaćoj valuti iznose 5,54 milijarde KM što čini 46,8 odsto učešća, što je znatno više nego prije pet godina kada je udio depozita u domaćoj valuti bio 38 odsto.

Depoziti u evrima iznose 5,70 milijardi KM ili 48,2 odsto, a depoziti u ostalim stranim valutama 591 milion KM ili pet odsto.

Kamatne stope na oročene depozite stanovništva u evrima bilježe kontinuiran pad tokom posljednjih pet godina, sa manjim oscilacijama.

Stabilan domaći bankarski sektor, uz pouzdan sistem za osiguranje depozita, pruža garanciju stanovništvu da novac drži na računima u bankama, poručili su iz Centralne banke BiH.