11. sjednica Općinskog vijeća Visoko 29.09.2017.

Obavještava se javnost da će se 11. sjednica Općinskog vijeća Visoko (saziv 2016 – 2020. godina) održati:

29.09.2017. godine (petak) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 16 sati,

sa slijedećim:

 

    D N E V N I M   R E D O M

 

 1.      Izvod iz zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Visoko

 2.     Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Kolegija Općinskog vijeća saziva 2016-2020.godina

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

3.      Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predsjednika i članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća saziva 2016-2020.godina

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

4.       Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora kojima pravo raspolaganja ima općina Visoko  

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

5.      Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik načelnice

6.      Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o vodovodu i kanalizaciji

IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik načelnice

7.      Prijedlog zaključaka o  davanju saglasnosti na cjenovnike usluga javnih preduzeća čiji je osnivač OpćinaVisoko

  1. JKP “Visoko” d.o.o. Visoko

  2. JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko

  3. JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko

  4. JP “RTV Visoko” d.o.o. Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

8.      Prijedlog zaključaka o davanju ovlaštenja predstavniku Općine u Skupštini javnih preduzeća čiji je osnivač  Općina Visoko za razrješenje i konačno imenovanje članova Nadzornog odbora :

1. JKP “Visoko” d.o.o. Visoko

2. JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko

3. JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko   

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća,

Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

9.      Prijedlog akata iz imovinsko-pravne oblasti

–       Prijedlog Odluke o uspostavi prava služnosti na parceli k.č.1889 zk.ul. 223 KO Radovlje

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

10.  Izvještaj o izvršenju  Budžeta općine Visoko za period I-VI 2017.godine

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

11.  Informacija o aktivnostima za ostvarivanje prava i pomoći u cilju poboljšanja stambenog i socijalno ekonomskog položaja branilaca i članova njihovih porodica na području općine Visoko za 2016. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ahmetović, pomoćnica načelnice

12.  Informacija o stanju sporta i sportskih objekata na području općine Visoko za 2016. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

13.  Vijećnička pitanja i inicijative

 

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, kako slijedi:

 

Red. br.

Komisija

Datum

Vrijeme

1.

Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju

26.09.2017.

15:00

2.

Komisija za društvene djelatnosti

26.09.2017.

16:00

3.

Komisija za budžet i finansije

27.09.2017.

15:30

4.

Komisija za statut i propise

27.09.2017.

16:00

5.

Komisija za izbor i imenovanja

28.09.2017.

16:00

 

Napomena: Molim Vas da poštujete utvrđeni raspored sjedenja u sali Općinskog vijeća Visoko kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulasku u salu.

 

PREDSJEDAVAJUĆI

Općinskog vijeća Visoko

Bajro Fejzić, prof. s.r.

 

Materijal za predložene tačke dnevnog reda možete preuzeti na slijedećem linku:

https://www.dropbox.com/sh/jc1wgqphjdzankj/AAATngep-W6MATdskrr_BIqTa?dl=0