102 godina rada i postojanja OŠ “”Mula Mustafa Bašeskija” u D. Moštru obilježava

11.05.2020. GODINE OŠ „MULA MUSTAFA BAŠESKIJA“ DONJE MOŠTRE – 102 GODINA RADA I POSTOJANJA

Moštre je naselje smješteno nekoliko kilometara sjevernozapadno od Visokog. Prostor Moštra je direktno naslonjen na rijeku Bosnu sa njene lijeve strane, sa vrlo plodnom ravnicom. Moštre je i mjesto spajanja i odvajanja raznih puteva iz okolice.

Na ovom prostoru bilježi se dug kontinuitet življenja, tako da prvi tragovi života datiraju još iz 4000. godine  p. n . e . odnosno kasnog neolitskog perioda.

Obrazovanje je tokom prošlosti, takođe, bilo važan faktor opstanka i ostanka na ovom prostoru, a tome u prilog ide činjenica da se na području Moštra još davne 1175. godine nalazio jedan od najstarijih univerziteta u Evropi.

I poslije tog perioda zasigurno je na ovom prostoru postojao neki oblik organizovanog školstva, a posebno u vrijeme turske i Austro-ugarske vladavine. Problem određivanja stvarnog datuma početka organizovanog školstva u Moštru leži u činjenici da o tome nema egzaktnih istorijskih podataka.

Ono što sigurno znamo, a prema zvaničnim podacima ova škola je počela sa radom odmah po završetku I svjetskog rata, školske 1918/19. godine u kući Džafića u naselju Šareni Hanovi koja se nalazila u neposrednoj blizini današnje škole.

Od 1940. godine nastava se izvodila u kući Šaćira i Omera Dokse, u kući Alibegovića, kao i u društvenom domu u Donjem Moštru.

Historija i razvoj su učinili svoje. Kako se konstantno povećavao broj učenika tako su i potrebe za adekvatnim školskim prostorom postajale sve veće. Na lokalitetu gdje se sada nalazimo započeta je izgradnja namjenske zgrade za osnovno školovanje u naselju Šareni Hanovi – Donje Moštre i ista je završena 1958. godine.

Ubrzo nakon toga, a paralelno sa radom škole na istoj lokaciji dograđene su i dvije barake.

Sve to ipak nije bilo dovoljno jer se i dalje povećavao broj učenika, a školskog prostora nije bilo dovoljno. 1971. godine  se pored stare školske zgrade izgradila nova školska zgrada. U novoizgrađenom objektu nastava se počela izvoditi 1973. godine.

Nedugo zatim barake su zbog dotrajalosti srušene, a nastava se sve do 2007. godine izvodila u staroj i novoj školskoj zgradi.

2008. godine zbog dotrajalosti srušena je stara školska zgrada, a na njenom mjestu započeta je izgradnja novog savremenog objekta koji je trenutno u fazi unutrašnjeg opremanja, a njegovo finansiranje se vrši iz sredstava budžeta Ze-do kantona, budžeta općine Visoko i donacija Industrije građevinskog materijala iz Donjeg Moštra.

Trenutno škola obuhvata i obrazuje školske obveznike iz 7 mjesnih zajednica (Donje Moštre, Zimča, Porječani, Radovlje, Liješeva, Orašac i Kološići) koje zajedno broje oko 16.000 stanovnika. Udaljenost pojedinih naseljenih mjesta od Centralne škole je približno ista, a problem udaljenosti je ublažen postojanjem peterorazrednih područnih škola u Porječanima, Radovlju, Orašcu i Gornjoj Zimči. Zbog manjeg broja učenika školske 2003/04. godine je ugašen rad u područnoj školi Kondžilo.

Veoma je važno napomenuti da je skoro uporedo sa radom centralne škole započeo rad i u područnim školama.

Već 1929. godine u jednom dopisu Velikog župana sa sjedištem u Sarajevu, a u korespondenciji koju on obavlja sa tadašnjim učiteljima pominje se škola u Radovlju. Da se zaključiti da je rad u ovoj školi započeo i prije tog vremena. Nastava je u početku izvođena u privatnoj kući efendije Begića, zatim u društvenom domu da bi 1965. godine bio izgrađen namjenski objekat koji se i danas koristi.

Područna škola u Porječanima započela je sa radom odmah poslije II svjetskog rata u naselju Buzići. 1955. godine je u Porječanima izgrađen namjenski školski objekat pa su učenici preseljeni u njega. Zbog skučenosti i nedostatka učioničkog prostora 1976. godine je izgrađena montažna školska zgrada koja se koristila sve do 2015. godine kada je na istoj lokaciji dovršena i puštena u rad savremena školska zgrada. Ista je izgrađena sredstvima budžeta Federacije BiH, budžeta Ze-do kantona, budžeta općine Visoko i Fondacije „Mi za djecu“ uz svesrdnu pomoć lokalnih privrednika.

Područna škola u Orašcu započela je sa radom odmah po završetku II svjetskog rata u kući Osmanbegovića u naselju Čakalovići da bi nedugo zatim bila preseljena u Orašac u kuću Begića, pa u takozvanu Sokolanu u Paljikama.

1959. godine izgrađena je i puštena u rad namjenska školska zgrada u Orašcu koja je korištena sve do 2003. godine kada je izgrađena sadašnja veoma funkcionalna i moderna škola. Škola je izgrađena dijelom iz sredstava budžeta Ze-do kantona i dijelom od donacije Industrije građevinskog materijala iz Donjeg Moštra. Ovdje moram napomenuti da se u istoj danas koristi sistem geotermalnog grijanja što predstavja pilot projekat na području Ze-do kantona.

U područnoj školi u Gornjoj Zimči se započelo sa radom 1938. godine u kući Krajišnika, od 1946. godine u kući Momčila Ribara, a od 1953. godine učenici su se preselili u novoizgrađenu školu. U njoj se nastava održavala sve do 1997. godine kada je izgrađen i pušten u rad savremeni školski objekat koji se i danas koristi. I ovdje je važno napomenuti da je ova škola u sto postotnom iznosu izgrađena i opremljena donacijom Industrije građevinskog materijala iz Donjeg Moštra za manje od tri mjeseca. Hvala Industriji građevinskog materijala.

Tokom historije škola je mijenjala svoje nazive. U početku je to bila osnovna škola u Moštru, poslije II svjetskog rata nosila je ime „Visočko-fojnički partizanski odred“, da bi Odlukom predsjedništva općine Visoko iz 1993. godine promijenila naziv u Osnovna škola „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre koji i danas nosi.

Iz svega naprijed navedenog da se zaključiti da je školstvo u Moštru u posljednjih 100 godina prošlo veoma trnovit put. Unatoč mnogim preprekama, a  sa današnje tačke gledišta s ponosom možemo kazati da se ono danas kreće uzlaznom putanjom. U posljednjih 20 godina urađeno mnogo toga. Rušilo se staro i gradilo novo. Iz prethodnog izlaganja da se zaključiti da su u ovom periodu srušena 4 dotrajala školska objekta, izgrađena nova tri, a četvrti je u fazi dovršetka.

Ulaganjem u obrazovanje ulažemo u budućnost. Ovu školu je u posljednjih 100 godina pohađalo i završilo više hiljada đaka. Među njima je i veliki broj broj visoko obrazovanih koji su u prošlosti bili ili su danas pokretači sveukupnog razvoja ovog kraja.

Danas Osnovna škola u Moštru po broju učenika spada u red najvećih škola Ze-do kantonu i Federaciji Bih. U ovoj školskoj godini ovu školu danas pohađa 1149 učenika raspoređenih u 54 odjeljenja sa preko 100 zaposlenih. Ohrabruje činjenica da se već godinama zadržava skoro isti broj učenika, pa sve ukazuje da će škole i školstva u Moštru biti još dugo dugo.