10. sjednica Općinskog vijeća Visoko 28.07.2017.

Obavještava se javnost da će se 10. sjednica Općinskog vijeća Visoko (saziv 2016 – 2020. godina) održati:

28.07.2017. godine (petak) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 16 sati,

sa slijedećim:

D N E V N I M   R E D O M

 1. 1.      Izvod iz zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Visoko,

 

 1. 2.      Prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja općine Visoko za 2017. godinu,

IZVJESTILAC: Edin Džafić, predsjednik Komisije za odlikovanja, javna priznanja i

obilježavanje historijskih događaja i ličnosti

 

 1. 3.      Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Visoko za 2017. godinu,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

 

 1. 4.      Prijedlog odluke o utrošku dijela sredstava posebne naknade za 2017. godinu,

IZVJESTILAC: Edina Ahmetović, pomoćnica načelnice

 

 1. 5.      Prijedlog odluka o izmjenama i dopunama Odluka o organizovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Visoko,

–    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju JU „Centar za kulturu i edukaciju“ Visoko,

–    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju JU „Gradska biblioteka” Visoko,

–    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju JU „Centar za socijalni rad“ Visoko,

–    Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za uspostavu prava upotrebe na nekretnini k.č.br. 3460 KO Visoko u korist JU “KSC Mladost” Visoko,

–    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju JU „KSC Mladost“ Visoko,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

 

 1. 6.      Prijedlog zaključka o davanju prethodne saglasnosti na dodjelu koncesije za izgradnju male hidroelektrane mHE „Luke“, snage 1.200 kW na rijeci Fojnici, općina Visoko,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

 

 1. 7.      Prijedlog odluke o usvajanju planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

 

 1. 8.      Prijedlog zaključka o utvrđivanju i oglašavanju pozicija za članove nadzornih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Visoko,

IZVJESTIOCI: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice i

Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća Visoko

 1. 9.      Prijedlog zaključka o standardima i kriterijima za imenovanje članova nadzornih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Visoko:
 • JKP “Visoko” d.o.o. Visoko,
 • JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko,
 • JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko,

IZVJESTIOCI: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice i

Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća Visoko

 

 1. 10.  Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja Općinskoj načelnici za zaključenje ugovora o prodaji nekretnine, označene kao k.č.60/3 u KO Uvorići,

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

 

 1. 11.  Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja Općinskoj načelnici za zaključenje ugovora o prodaji nekretnine, označene kao k.č.578/6 KO Koložići,

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

 

 1. 12.  Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Mjesnoj zajednici Dobrinje za prodaju nekretnine označene kao k.č. 506/2 KO Dobrinje,

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

 

 1. 13.  Prijedlog odluke o određivanju prostora za mirna okupljanja bez prijave,

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

 

 1. 14.  Nacrt odluke o dimnjačarskoj djelatnosti,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

 

 1. 15.  Vijećnička pitanja i inicijative.

 

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, kako slijedi:

 

Red. br.

Komisija

Datum

Vrijeme

1.

Komisija za društvene djelatnosti

24.07.2017.

16:00

1.

Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju

25.07.2017.

15:00

2.

Komisija za izbor i imenovanja

25.07.2017.

16:00

3.

Komisija za budžet i finansije

26.07.2017.

15:30

4.

Komisija za statut i propise

26.07.2017.

16:00

 

Napomena: Molim Vas da poštujete utvrđeni raspored sjedenja u sali Općinskog vijeća Visoko kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulasku u salu.

PREDSJEDAVAJUĆI

Općinskog vijeća Visoko

Bajro Fejzić