10.04.1992 – Izvršena mobilizacija OpŠTO i zaštitno-štabne čete u Visokom

10.04.1992. godine izvršena je mobilizacija OpŠTO i zaštitno-štabne čete na području općine Visoko. Odlukom Predsjedništva RBiH oobjedinjavanju svih naoružanih snaga na teritoriji RBiH – OŠ TO Visoko izdao je 10.04.1992. godine JAVNI PROGLAS – koji su pozvani svi naoružani sastavi i pojedinci na ovdašnjim prostorima da se predpočine jedinstvenoj komandi i jedinstvenom obilježju OpŠTO.

Rok za realizaciju proglasa bio je 15. april 1992. godine.

magazinplus.eu / veterani.ba