1. i  2. maja neradni dani

U skladu sa obavještenjem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike obavještavamo javnost  da  je Prvi maj/svibanj praznik rada i da se obilježava dva dana  (1. i  2. maja/svibnja) kako je to propisano Zakonom o praznicima (“Službeni list SFRJ”, broj: 6/73), koji se na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona (“Službeni list RBiH”, broj: 2/92), odnosno Zakona o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom (“Službeni list RBiH”, broj: 13/94), primjenjuje kao federalni zakon.

Shodno navedenom, obavještavamo javnost da su neradni dani u Federaciji Bosne i Hercegovine, utorak 1. maj/svibanj i srijeda 2. maj/svibanj 2018. godine.

Na dane praznika poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne osobe ne rade.

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK