09.05.2018.: Info-sesija za potencijalne korisnike poticajnih sredstava …

Ovim putem obavještavamo i pozivamo potencijalne korisnike poticajnih sredstava Ministarstva za privredu ZDK za 2018. godinu, na info-sesiju koja će se održati 09.05.2018. godine (srijeda) sa početkom u 11 sati u Velikoj sali Općine Visoko.

Napominjemo da su javni pozivi objavljeni na zvaničnoj web stranici Ministarstva za privredu ZDK i web stranici Općine Visoko.

Javni pozivi su otvoreni do 25.05.2018. godine.