07.01.1993. – Pripadnici Armije BiH zauzeli područje Crkvica – Ilidža

7.01.1993. godine, jedinice u sastavu 4. bbr, TO Visoko, 7. muslimanske brigade, zeničke brigade, busovačke brigade. i 17. krajiška brigada izvršavaju proboj i zauzimanje brda Crkvica, ali uslijed artiljerijske vatre neprijatelja po našim snagama Crkvica se nije mogla sačuvati.
Treba istaći da je u ovom napadu poginulo 11 visočkih boraca, pripadnika TO Visoko.

veterani.ba

Poginuli borci:

Abadžija Dževad (1961 – 1993)

Kosovac Nijaz (1960 – 1993)

Kosovac Aziz (1956 – 1993)

Ahmić Enver (1970 – 1992)

Halilović Fuad (1966 – 1993)

Omanović Ešref (1964 – 1993)

Omerbegović Šefket (1963 – 1993)

Planinčić Rašid (1965 – 1993)

Spahić Sakib (1964 – 1993)

Uzunalić Memnun (1961 – 1993)

Vračo Suad (1961 – 1993)

Zekiri Enver (1966 – 1992)