01.06.1992. – Tufina četa ulazi u sastav OS RBiH kao samostalna jedinica

01.06.1992. – Tufina četa ulazi u sastav OS RBiH kao samostalnajedinica predpočinjena OpŠTO, a sačinjavali su je pripadnici aktivnog i rezervnog sastava SJB Visoko.

veterani.ba