JKP “Gradska groblja”: 9. jula u 10 sati …

 JKP “Gradska groblja” Visoko

09. jula u 10 sati zajednički ispraćaj identificiranih žrtava genocida u Srebrenici 1995. godine