Da se ne zaboravi: “Politika” i u ratu nije valjala

“Politika” i u ratu nije valjala

Vahid Karavelić, komandant Prvog korpusa Armije Republike BiH i borci visočke 146. Lahke brigade na Igmanu