In memorijam: Dr. Emir Vražalić

Vražalić dr. Emir, ljekar porodične medicine

Rođen 12. April 1956. godine

Umro je 17. juna 2017. godine

Bio je uposlenik JU Dom zdravlja Visoko

visoko.ba