Sretan rođendan Nerminu Šeči

Nermin Šečo rođen je 22. marta 1993 u Zenici.Osnovnu školu završio na Bucima,a srednju medicinsku školu u Kiseljaku.
Pravni fakultet završio u Travniku i stekao zvanje Bachelor općeg prava.

Na svečanoj promociji diplomanata i magistranata proglašen Studentom generacije,sa najboljom prosječnom ocjenom 10,00. Nakon toga upisao II ciklus studija-smjer  uža naučna oblast krivičnopravna.

Zatim,u slobodno vrijeme pišem tekstove i kolumne,a mnoge te kolumne su objavljene na visočkim portalima.

Učesnik na brojnim konferencijama:

–           Međunarodna naučno-stručna konferencija „Svjetska izbjeglička kriza – izazovi i perspektive“, 07/05/2016, Kiseljak

–           Seminar o pravnom sistemu u Sjedinjenim Američkim Državama, predavač Frank J. LaBuda, američki savezni sudija, 20-22/10/2015, Kiseljak

–           Međunarodna naučno-stručna konferencija „Čuvajmo mir, pamtimo stradanja i genocid, Srebrenica 1995-2015“ od 30/05/2015, Kiseljak.