Sretan rođendan Senadu Karavdiću

Senad Karavdić je rođen 07. novembra 1959. godine u Visokom, gdje je i nastanjen. Gimnaziju je završio u Visokom. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Završio specijalizaciju iz opće kirurgije i subspecijalizaciju iz abdominalne kirurgije na klinickom centru Univerziteta u Sarajevu. Radio je kao kirurg u Kantonalnoj bolnici Zenica, gdje je obavljao i dužnost šefa abdominalne kirurgije.
Obavljao je i dužnost direktora JU Dom zdravlja Visoko.

Politički angažman SDA Visoko.
Bio je vijećnik u Općinskom vijeću Visoko, zastupnik je u Kantonalnoj Skupštini ZDK od 2010. do 2014. godine, te u aktuelnom mandatu.
Oženjen, otac dva sina.

visocko-oko.co.ba