RAMING COMPANY: Sretni božićmi blagdani i Nova godina!

Božić kao blagdan nad blagdanima neka svakom čovjeku obnovi nadu u beskrajnu Božju ljubav. Neka po toj ljubavi budemo naučeni kako voljeti čovjeka – svakoga čovjeka, za dobro cjelokupnog našeg čovječanstva.

Sretne blagdane i Novu godinu želi Vam

RAMING COMPANY