Organizacija "Visoko 92"

sehidi-i-poginuli-borci-orgOrganizacija porodica šehida i poginulih boraca “Visoko 92” Visoko

Adresa: Hazima Dedića 33
Telefon: 032/ 735 713

 

www.visocko-oko.co.ba – www.magazinplus.eu